Talo Advocaten — Amerikalei 79, 2000 Antwerpen — 03/612 57 60info@taloadvocaten.be     NL - FR - EN

Category Archives: Publicaties

Invordering ontbetaalde facturen van consumenten

De recente implementatie van Boek XIX in het Belgische Wetboek van Economisch Recht brengt significante wijzigingen met zich mee voor bedrijven, met name in de procedures voor het innen van onbetaalde facturen van consumenten. Het is cruciaal om uw algemene … Continue reading

Posted in Publicaties | Reacties uitgeschakeld voor Invordering ontbetaalde facturen van consumenten

Boek V van het nieuw burgerlijk wetboek: het verbintenissenrecht van oud naar nieuw

Onder de vorige regering werd reeds de beslissing genomen om een nieuw Burgerlijk Wetboek in te voeren. Deze nieuwe wetgeving zal geleidelijk aan worden ingevoerd ter vervanging van het oude Burgerlijk Wetboek dat al vanaf 1804 belangrijke aspecten van het … Continue reading

Posted in Publicaties | Reacties uitgeschakeld voor Boek V van het nieuw burgerlijk wetboek: het verbintenissenrecht van oud naar nieuw

Deze stappen moet u ondernemen wanneer uw huurder komt te overlijden.

In deze post bespreken we de juridische gevolgen van het overlijden van de huurder op een huurovereenkomst. Wanneer uw huurovereenkomst werd ondertekend vóór 1 januari 2019: De huurovereenkomst blijft in tact en erfgenamen nemen de verplichtingen van de huurder over. … Continue reading

Posted in Publicaties | Reacties uitgeschakeld voor Deze stappen moet u ondernemen wanneer uw huurder komt te overlijden.

Wat als uw huurder nalaat de maandelijkse huurgelden te betalen?

Wat als u uw eigendom verhuurt en de huurder weigert te betalen? Talo Advocaten hanteert bij huurachterstal het volgende stappenplan: 1. Na een maand huurachterstal is het aangewezen om de huurder telefonisch aan te manen. Een maand met minder inkomsten … Continue reading

Posted in Publicaties | Reacties uitgeschakeld voor Wat als uw huurder nalaat de maandelijkse huurgelden te betalen?

Enkele tips voor een vlotte zaakvoering in tijden van covid

De COVID-crisis heeft niet alleen ons sociaal leven in de war gegooid. Voor, u als ondernemer, heeft dit ongetwijfeld ook uw zaakvoering bemoeilijkt. We geven u graag enkele tips mee: 1. Meld de overmacht: Indien u vreest een contractuele verplichting … Continue reading

Posted in Publicaties | Reacties uitgeschakeld voor Enkele tips voor een vlotte zaakvoering in tijden van covid

4 tips koop-verkoopbelofte

Tip 1 koop-verkoopbelofte: Teken ik een koop-verkoopovereenkomst of een koop-verkoopbelofte? Proficiat, u hebt een woning gevonden die u wenst te kopen. Wat nu? In plaats van al een koop-verkoopovereenkomst te ondertekenen, wordt vaak een wederzijdse koop-verkoopbelofte afgesloten. Hierin belooft de … Continue reading

Posted in Publicaties | Reacties uitgeschakeld voor 4 tips koop-verkoopbelofte

Wederzijdse koop-verkoopbelofte

Wederzijdse koop-verkoopbelofte heeft niet steeds een koop-verkoop tot resultaat, maar wel al verstrekkende gevolgen: Bij de overdracht van een koop-verkoopovereenkomst wordt de authentieke akte meestal voorafgegaan door een onderhandse overeenkomst, dewelke tussen partijen bindende werking heeft. Dit document is een … Continue reading

Posted in featured, Publicaties | Reacties uitgeschakeld voor Wederzijdse koop-verkoopbelofte

Komt uw privacyverklaring en gebruik van cookies op uw website overeen met de huidige GDPR-regelgeving?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Vo. 2016/679) in werking getreden, ook wel gekend als de GDPR-Verordening. De meeste internetgebruikers hebben dit vooral ondervonden doordat er sindsdien pop-ups en banners verschijnen, die hen inlichten of toestemming vragen … Continue reading

Posted in featured, Publicaties, update | Reacties uitgeschakeld voor Komt uw privacyverklaring en gebruik van cookies op uw website overeen met de huidige GDPR-regelgeving?

Uittreding en uitsluiting volgens het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV)

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (hierna WVV) heeft ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de geschillenregeling m.n. in de discussies tussen aandeelhouders inzake uittreding en uitsluiting. De rechter krijgt van de wetgever de bevoegdheid om alle “er rond hangende” geschillen (rekening-courant, … Continue reading

Posted in featured, Publicaties | Reacties uitgeschakeld voor Uittreding en uitsluiting volgens het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV)

De dubbele uitkeringstest in het nieuwe WVV: de balans- en liquiditeitstest

Draait u ondanks (of dankzij?) Corona toch mooie cijfers en overweegt u om aan de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) uitkeringen te doen? Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voert voor zulke zaken voortaan een dubbele uitkeringstest in voor de … Continue reading

Posted in Publicaties | Reacties uitgeschakeld voor De dubbele uitkeringstest in het nieuwe WVV: de balans- en liquiditeitstest
 

Trots lid van LINET Lawyers International Team

 
Top