Talo Advocaten — Amerikalei 79, 2000 Antwerpen — 03/612 57 60info@taloadvocaten.be     NL - FR - EN

Ondernemingen in moeilijkheden (WCO)

Na de aanpassingen op de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen (WCO) is een gedegen bijstand vereist met het oog op een duurzame verderzetting van de onderneming. Talo Advocaten heeft hier de nodige expertise in huis om uw onderneming de noodzakelijke ademruimte te geven in geval van financiële moeilijkheden. Ook de vernieuwde WCO biedt diverse mogelijkheden aan om uw rendabele handelsactiviteit te laten voortbestaan.

De markt wordt bestormd door consultants en zelf verklaarde WCO-specialisten die voor lagere tarieven de indruk wekken specialist te zijn ter zake. De ervaring van ons kantoor is echter dat de bijstand van een advocaat hierin absoluut cruciaal is.

Een consultant ontbeert immers de nodige ervaring en kennis van de WCO-procedure om de onderneming in moeilijkheden hier afdoende door te gidsen. Enkel wanneer een advocaat de leiding neemt tijdens een WCO-procedure, kan de beste regeling uitgewerkt worden voor de schuldeisers en de onderneming in moeilijkheden.

Talo Advocaten kan jullie gids zijn in deze toch moeilijke toepassing van de WCO. We begeleiden u niet enkel juridisch maar maken tevens een boekhoudkundige analyse om zowel de sterke als de zwakke elementen van uw onderneming bloot te leggen.

Mter. De Clercq van Talo Advocaten staat u graag bij in:

  • De opmaak en het neerleggen van een verzoekschrift gerechtelijke reorganisatie;
  • de analyse van de financiële toestand van de vennootschap;
  • het opmaken van een adequaat en evenwichtig reorganisatieplan;
  • de begeleiding doorheen de reorganisatie en de onderhandelingen met schuldeisers.

Als een gerechtelijke reorganisatie geen soelaas meer kan bieden, kan Talo Advocaten u bijstaan bij de aanvraag van een faillissement.

Vraag Talo Advocaten advies voordat het te laat is.

In ons kantoor worden alle dossiers mee door de vennoten behandeld en opgevolgd. Dat heeft niet alleen met kwaliteit te maken. We vinden het ook cruciaal dat we als advocaat verder kijken dan onze juridische bril.

Tim De Clercq

Advocaat / oprichter
info@taloadvocaten.be
+32 3 612 57 60


Mter. De Clercq

Bij Talo Advocaten beschikken we over een team dat gespecialiseerd is in:

Uw juridische partner

We zijn graag uw informele juridische vertrouwenspersoon én uw vasthoudende, zakelijke raadsman voor de rechtbank.

U kunt bij ons terecht voor advies, bijstand en verdediging in al uw juridische kwesties. Hieronder vindt u een greep uit onze specialisaties. Vindt u het juridische domein van uw vraag niet terug? Aarzel dan niet om met ons contact te nemen. Wij helpen u graag verder of geven verduidelijking.

 

Trots lid van LINET Lawyers International Team

 
Top