Talo Advocaten — Amerikalei 79, 2000 Antwerpen — 03/612 57 60info@taloadvocaten.be     NL - FR - EN

Komt uw privacyverklaring en gebruik van cookies op uw website overeen met de huidige GDPR-regelgeving?

Gepubliceerd op 20/08/2021

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Vo. 2016/679) in werking getreden, ook wel gekend als de GDPR-Verordening. De meeste internetgebruikers hebben dit vooral ondervonden doordat er sindsdien pop-ups en banners verschijnen, die hen inlichten of toestemming vragen omtrent het gebruik van welbepaalde cookies. Bovendien kunnen op de meeste websites nu ook privacyvoorwaarden worden geraadpleegd, alsmede een beleidsverklaring over het gebruik van cookies.

Voor de meesten veroorzaken deze meldingen vooral ongemak en worden deze achteloos weggeklikt. Het voorzien van deze voorwaarden op de website en de wijze waarop toestemming wordt gevraagd is echter niet vrijblijvend en is op verschillende niveaus al voorwerp van beoordeling.

Het Hof van Justitie (EU) zette op 1 oktober 2019 de toon in het Planet49-arrest, door te oordelen dat de bezoeker van een website steeds een ‘actieve’ toestemming dient te geven over de opslag van persoonsgegevens via niet-noodzakelijke cookies: Toestemming wordt niet vermoed of kan niet worden afgeleid uit een stilzwijgen. Ze moet specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn en bovendien op even eenvoudige wijze kunnen worden ingetrokken.

Ook moet de gebruiker voldoende geïnformeerd worden over de vraag hoelang de cookies actief blijven en of derden al dan niet toegang tot de cookies kunnen hebben.

Dat deze principes ook in België menens zijn, is duidelijk gebleken na een beslissing van de Gegevensbeschermingsautoriteit van 17 december 2019. Hierin werd een welbepaalde website beboet, voor een bedrag van 15.000,- EUR omdat deze niet voldeed aan geldende GDPR-regelgeving.

In het bijzonder nam de GBA het kwalijk dat in de toestemmingsprocedures omtrent cookies in vooraf aangevinkte vakjes; ook stelde zij vast dat het achteraf veel moeilijker was een eerder gegeven toestemming in te trekken. De GBA besloot eveneens tot een gebrek aan transparantie in de verklaringen rond privacy en cookies. De informatie die hierin werd gegeven was te vaag, onvolledig, of strookte soms niet met de werkelijkheid.

Voor veel websites was deze beslissing een aanzet om zowel de tekst van hun privacyvoorwaarden en cookiebeleid, als het toestemmingsproces aan te passen.

Deze aanpassing werd echter nog niet door iedereen doorgevoerd: Veel websites geven een bezoeker bij het eerste bezoek nog steeds slechts een melding dat de websites welbepaalde cookies gebruikt. De gebruiker kan klikken op “OK” (om de banner te doen verdwijnen) of op de knop “Meer info?”. Toestemming wordt daarentegen niet gevraagd.

Anderen vragen aan de bezoeker weliswaar om toestemming te geven voor het gebruik niet-functionele cookies, maar maken hierbij gebruik van reeds aangevinkte vakjes, hetgeen volgens de GBA uit den boze is.

Tenslotte werken veel websites nog met privacy-voorwaarden die te vaag en bondig zijn opgesteld.

Voor vele internetgebruikers is er toenemende interesse welk beleid een website hanteert omtrent cookies en privacy. Hogervermelde beslissingen leren ons dat een website is aangepast aan de geldende GDPR-regelgeving, al is het maar om boetes van de bevoegde instanties.

Voor verder advies kan u ons hiervoor steeds contacteren.

Bij Talo Advocaten beschikken we over een team dat gespecialiseerd is in:

Uw juridische partner

We zijn graag uw informele juridische vertrouwenspersoon én uw vasthoudende, zakelijke raadsman voor de rechtbank.

U kunt bij ons terecht voor advies, bijstand en verdediging in al uw juridische kwesties. Hieronder vindt u een greep uit onze specialisaties. Vindt u het juridische domein van uw vraag niet terug? Aarzel dan niet om met ons contact te nemen. Wij helpen u graag verder of geven verduidelijking.

 

Trots lid van LINET Lawyers International Team

 
Top