Talo Advocaten — Amerikalei 79, 2000 Antwerpen — 03/612 57 60info@taloadvocaten.be     NL - FR - EN

Enkele tips voor een vlotte zaakvoering in tijden van covid

Gepubliceerd op 13/04/2022

De COVID-crisis heeft niet alleen ons sociaal leven in de war gegooid. Voor, u als ondernemer, heeft dit ongetwijfeld ook uw zaakvoering bemoeilijkt.

We geven u graag enkele tips mee:

1. Meld de overmacht:
Indien u vreest een contractuele verplichting niet te kunnen nakomen t.g.v. overmacht, verwittig dan zo snel mogelijk uw medecontractant op schriftelijke en gemotiveerde wijze. Vraag ontvangstbevestiging van uw schrijven of doe uw kennisgeving per aangetekende post teneinde elke discussie achteraf uit te sluiten.

2. Probeer te (her)onderhandelen:
Een gesloten overeenkomst strekt partijen tot wet en dient in principe uitgevoerd te worden conform haar bepalingen. Niets verhindert echter dat partijen na contractsluiting opnieuw samenzitten en aanpassingen aanbrengen aan de overeenkomst, wat de reden ook is en al zeker in het licht van gewijzigde omstandigheden.

Zorg er in voorkomend geval wel voor dat u elke afspraak, die afwijkt van hetgeen contractueel is vastgelegd, op papier zet.

3. Kijk uw contracten en uw Algemene, Bijzondere en Factuurvoorwaarden na: Voorafgaand aan het uitbreken van de COVID-crisis bevatten weinig overmachtsclausules bepalingen inzake pandemieën en/of overheidsverboden en -maatregelen.

Het is echter aangewezen uw contractuele clausules hiermee aan te vullen. Tevens is het aan te raden om voorbehoudsclausules i.v.m. leveringstermijnen en prijsschommelingen op te nemen, of uw bestaande clausules zo te formuleren dat u een herzieningsrecht heeft.

Vermijd daarentegen vaste, dwingende leverings- of uitvoeringstermijnen en vaste, niet-herzienbare prijsbepalingen.

Bij Talo Advocaten beschikken we over een team dat gespecialiseerd is in:

Uw juridische partner

We zijn graag uw informele juridische vertrouwenspersoon én uw vasthoudende, zakelijke raadsman voor de rechtbank.

U kunt bij ons terecht voor advies, bijstand en verdediging in al uw juridische kwesties. Hieronder vindt u een greep uit onze specialisaties. Vindt u het juridische domein van uw vraag niet terug? Aarzel dan niet om met ons contact te nemen. Wij helpen u graag verder of geven verduidelijking.

 

Trots lid van LINET Lawyers International Team

 
Top