Talo Advocaten — Amerikalei 79, 2000 Antwerpen — 03/612 57 60info@taloadvocaten.be     NL - FR - EN

4 tips koop-verkoopbelofte

Gepubliceerd op 13/01/2022

Tip 1 koop-verkoopbelofte: Teken ik een koop-verkoopovereenkomst of een koop-verkoopbelofte?

Proficiat, u hebt een woning gevonden die u wenst te kopen. Wat nu?
In plaats van al een koop-verkoopovereenkomst te ondertekenen, wordt vaak een wederzijdse koop-verkoopbelofte afgesloten.

Hierin belooft de verkoper om het pand aan de koper te verkopen indien deze binnen een bepaalde termijn zijn aankoopoptie licht. De koper belooft op zijn beurt het pand aan te kopen, na lichting van de verkoopoptie door de verkoper.

 

Tip 2 koop-verkoopbelofte: Vermijd fiscale gevolgen door het tekenen van een koop-verkoopbelofte.

Het ondertekenen van een koop-verkoopbelofte kan negatieve fiscale gevolgen met zich meebrengen. Om deze gevolgen te vermijden, wordt in de koop-verkoopbelofte geregeld een clausule toegevoegd dat de koop-verkoop pas tot stand komt, nadat de notariële akte verleden is.

Op het ogenblik van de koop-verkoopbelofte komt dus nog geen koop-verkoop tot stand, ook niet na het lichten van de opties.

Door dit artikel op te nemen, ontstaan er tussen partijen nog geen verbintenissen zoals bij een koop-verkoop; van eigendomsoverdracht is nog geen sprake.
De fiscale gevolgen komen pas later tot stand.

 

Tip 3 koop-verkoopbelofte: Honoreer uw verbintenis.

Wanneer u een koop-verkoopbelofte ondertekende en er nog geen koop-verkoopovereenkomst bestaat, sluit dat echter niet uit dat er al een overeenkomst is waaruit verbintenissen voortkomen.

De voornaamste verbintenis die partijen dienen te honoreren, is dat zij een notariële akte dienen af te sluiten, van zodra de wederpartij tijdig haar optie licht.

 

Tip 4 koop-verkoopbelofte: Het verbreken van de koop-verkoopbelofte kent gevolgen.

Verbreekt u of de tegenpartij de koop-verkoopbelofte, dan heeft dit gevolgen. Meestal wordt er een sanctieclausule in de overeenkomst opgenomen, voor het geval één van de partijen zijn verbintenissen niet nakomt waardoor de akteverlijding niet kan doorgaan. Vaak wordt dit gekoppeld aan een schadevergoeding die overeenkomt met een percentage op de verkoopprijs.

Bij Talo Advocaten beschikken we over een team dat gespecialiseerd is in:

Uw juridische partner

We zijn graag uw informele juridische vertrouwenspersoon én uw vasthoudende, zakelijke raadsman voor de rechtbank.

U kunt bij ons terecht voor advies, bijstand en verdediging in al uw juridische kwesties. Hieronder vindt u een greep uit onze specialisaties. Vindt u het juridische domein van uw vraag niet terug? Aarzel dan niet om met ons contact te nemen. Wij helpen u graag verder of geven verduidelijking.

 

Trots lid van LINET Lawyers International Team

 
Top