Talo Advocaten — Amerikalei 79, 2000 Antwerpen — 03/612 57 60info@taloadvocaten.be     NL - FR - EN

“Klant failliet? Geen zorgen, uw factuur wordt nu toch betaald!”

Gepubliceerd op 22/06/2020

Als u iets verkoopt dan wordt uw koper in principe eigenaar vanaf het moment dat u beiden overeenstemming bereikt over wat er precies verkocht wordt en de prijs die u ervoor wilt. Ook wanneer die prijs nog niet (volledig) is betaald, of er nog niets is geleverd.

Om u als verkoper toch enigszins te beschermen tegen wanbetaling door faling of andere omstandigheden, voorzag de toenmalige Faillissementswet in wat we ‘eigendomsvoorbehoud’ noemen.

Nuttig, maar….

Als u bij een koopovereenkomst een schriftelijk eigendomsvoorbehoud had bedongen én de goederen bevonden zich nog bij uw gefailleerde koper, dan kon u hierop een beroep doen en deze terugvorderen. Met andere woorden, u bleef de feitelijke eigenaar tot uw factuur effectief was betaald.

Het nadeel was dat u op dit eigendomsvoorbehoud slechts een beroep kon doen als een aantal voorwaarden tegelijk vervuld waren:

  • het moest gaan om een faillissement
  • de gefailleerde moest nog in het bezit zijn van de goederen
  • de goederen mochten inmiddels niet onroerend zijn geworden door incorporatie en/of bestemming.

Een waardevolle upgrade

Met de nieuwe zogenaamde Pandwet kreeg dit eigendomsvoorbehoud op 1 januari 2018 evenwel een serieuze upgrade. Want vanaf dan moet er niet langer sprake zijn van een faillissement en hoeft uw wanbetaler het goed niet per se nog in zijn bezit te hebben.

Bovendien kunt u nu ook het bedongen eigendomsvoorbehoud (goedkoop) laten registreren bij het Pandregister, zodat het zelfs blijft gelden wanneer de onbetaalde goederen onroerend zouden zijn geworden.

Niet onbekend, toch onbemind

Tegenwoordig hebben de meeste ondernemingen dit eigendomsvoorbehoud in hun algemene verkoopsvoorwaarden opgenomen. Toch zijn er verbazend weinig ondernemers die deze voor hen zeer gunstige bepalingen ook effectief toepassen ingeval van wanbetaling.

Verbazend, aangezien het sterkere eigendomsvoorbehoud er nu onder meer voor zorgt dat u wordt aanzien als buitengewone schuldeiser in de opschorting, mocht u geconfronteerd worden met een handelspartner die in gerechtelijke reorganisatie zit. Daardoor hoeft u geen vermindering op de schuld te dulden en geniet u een veel betere bescherming dan een soortgelijke schuldeiser zónder eigendomsvoorbehoud.

Reden genoeg om dit eigendomsvoorbehoud zeker te omarmen als een bijzonder nuttig instrument om uw risico bij wanbetaling te beperken én uw positie als schuldeiser te versterken.

Meer weten? Wij zijn er voor u.

Bij Talo Advocaten beschikken we over een team dat gespecialiseerd is in:

Uw juridische partner

We zijn graag uw informele juridische vertrouwenspersoon én uw vasthoudende, zakelijke raadsman voor de rechtbank.

U kunt bij ons terecht voor advies, bijstand en verdediging in al uw juridische kwesties. Hieronder vindt u een greep uit onze specialisaties. Vindt u het juridische domein van uw vraag niet terug? Aarzel dan niet om met ons contact te nemen. Wij helpen u graag verder of geven verduidelijking.

 

Trots lid van LINET Lawyers International Team

 
Top