Talo Advocaten — Amerikalei 79, 2000 Antwerpen — 03/612 57 60info@taloadvocaten.be     NL - FR - EN

Covid-19: wat als ze u NIET helpen?

Gepubliceerd op 17/03/2020

Heel wat ondernemers krijgen hulp van de overheid. Maar wat als ze u NIET helpen?

De overheid doet haar uiterste best om ook de economische ‘coronaschade’ zo veel mogelijk te beperken. Heel wat ondernemers ontvangen (terecht) broodnodige steun om deze nooit geziene overmacht het hoofd te bieden. Maar hoe zit het met uw onderneming? Mag u ook rekenen op hulp of moet u het zelf maar zien te rooien?

Zwemmen of verzuipen dan maar?
Niet per se. Als u voorziet dat het met dat zwemmen waarschijnlijk niet zal lukken, dan kunt u altijd nog toepassing maken van boek XX van het Wetboek Economisch Recht (Titel V), de vroegere Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO). Daartoe richt u een verzoekschrift aan de rechtbank met de reden(en) waarom de continuïteit van uw onderneming in gevaar is én waarom een gerechtelijke reorganisatie u zou helpen deze (tijdelijke) kaap te ronden.

Onder dit draadje vindt u enige relevante juridische info waarmee u alvast een eind op weg raakt, mocht de situatie zich voor u aandienen.

Beter een weinig te veel dan veel te weinig
Het lijkt schieten met een kanon op een mug, en misschien is het dat ook wel. Maar misschien ook niet. En dan bent u binnenkort maar wat blij dat u de juiste stappen ondernomen heeft. Of bent u bezorgd over het stigma dat misschien staatsbladgewijs aan uw bedrijf blijft kleven? Het is veel waarschijnlijker dat de geschiedenis ‘voorzichtige’ ondernemers zal huldigen. Aan u om de situatie en de cijfers in te schatten en geïnformeerde keuzes te maken.

Laten we hier samen onze schouders onder zetten en ervoor zorgen dat onze ondernemingen na deze bange trip veilig en behouden weer aan de slag kunnen.

Enkel samen komen we erdoor.

Tim De Clercq
Advocaat Vennoot
TALO

Juridische knipsels
Hieronder enige juridische achtergrond, mocht u van plan zijn om de continuïteit van uw bedrijf langs deze weg te bestendigen. We adviseren evenwel deze piste niet al te lichtzinnig te bewandelen, opdat het medicijn uiteindelijk niet viezer gaat smaken dan de kwaal.

• Art. XX.41. § 1. De schuldenaar die het openen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, richt een verzoekschrift aan de rechtbank.
§ 2. Op straffe van niet-ontvankelijkheid, voegt hij bij zijn verzoekschrift:
1° een uiteenzetting van de gebeurtenissen waarop zijn verzoek is gegrond en waaruit blijkt dat naar zijn oordeel de continuïteit van zijn onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is.

• Het begrip ‘bedreiging van de continuïteit’ is een ruim begrip. De verzoeker moet enkel aangeven dat de continuïteit onmiddellijk of op korte termijn bedreigd is. Dit is voldoende om de procedure tot gerechtelijke reorganisatie open te verklaren.[1] Het is eveneens voldoende dat de schuldenaar het bestaan van de bedreiging van de continuïteit affirmeert.[2] De bedreiging van de continuïteit moet op een geobjectiveerde manier worden aangetoond of minstens aannemelijk gemaakt.[3]

• Om de procedure van gerechtelijke reorganisatie open te verklaren, moet maar is het voldoende dat de continuïteit van de onderneming onmiddellijk of op termijn naar het oordeel van de schuldenaar bedreigd zou zijn, en dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie een onderdeel van de oplossing zou bieden voor het gehele of gedeeltelijke behoud van de economische activiteit.[4]

• Het is dus nodig, maar het volstaat, dat de continuïteit van de onderneming bedreigd is op korte of middellange termijn, naar het oordeel van de schuldenaar, en dat de reorganisatieprocedure een deel van de oplossing kan bieden voor het gehele of gedeeltelijke behoud voor de activiteiten van de onderneming.[5] Zowel in de nabije, als voor de verdere toekomst is er dus, op basis van de thans voorliggende voorstellen, geen enkele vooruitzicht op een wezenlijk economisch herstel van de onderneming.[6]

[1] Kh. Namen 4 mei 2009, TBH 2009, 681.
[2] Kh. Luik 6 mei 2009, TBH 2009, 691. Zie ook: Kh. Luik 23 april 2009, TBH 2009, 668; Kh. Luik 28 april TBH 2009, 675.
[3] Kh. Antwerpen 22 december 2009, RW 2009-10, 1322.
[4] Kh. Luik 12 mei 2009, TBH 2009, 696.
[5] K. DE SCHUTTER en F. SAELENS, “Arbeidsrechtelijke aspecten bij gerechtelijke reorganisatie”, Or. 2009, 146.
[6] Kh. Brugge 13 maart 1998, onuitg.

Bij Talo Advocaten beschikken we over een team dat gespecialiseerd is in:

Uw juridische partner

We zijn graag uw informele juridische vertrouwenspersoon én uw vasthoudende, zakelijke raadsman voor de rechtbank.

U kunt bij ons terecht voor advies, bijstand en verdediging in al uw juridische kwesties. Hieronder vindt u een greep uit onze specialisaties. Vindt u het juridische domein van uw vraag niet terug? Aarzel dan niet om met ons contact te nemen. Wij helpen u graag verder of geven verduidelijking.

 

Trots lid van LINET Lawyers International Team

 
Top