Talo Advocaten — Amerikalei 79, 2000 Antwerpen — 03/612 57 60info@taloadvocaten.be     NL - FR - EN

Het Hof van Cassatie volgt Talo Advocaten: geen afstraffing voor incasso via gewone rechtbanken

Gepubliceerd op 02/10/2018

Zoals reeds eerder uiteengezet in haar publicatie van 6 september 2017 heeft nu ook het Hof van Cassatie bevestigd dat er geen verplichting is om de nieuwe IOS procedure te volgen.

In de IOS-procedure wordt er door de wetgever in een mechanisme voorzien waarbij, zonder tussenkomst van de rechtbank, er meteen een uitvoerbare titel kan bekomen worden.

Concreet, nadat de geldschuld betekend wordt, kan er na 1 maand en 8 dagen, en na opmaak van het proces verbaal van niet betwisting, meteen beslag worden gelegd bij de schuldenaar.

In theorie gaat het om een vergemakkelijking van de incasso procedure maar er zijn niet enkel voordelen verbonden aan deze wijze van Incasso.

Zo kan een eenvoudige betwisting leiden tot onnodig tijdverlies. Immers indien er betwisting is moet de zaak toch opnieuw voor de gewone rechtbank worden gebracht met supplementaire kosten en tijdsverlies van dien.

Om tot een snelle en adequate incasso te kunnen overgaan moet er snel worden gereageerd en kort op de bal worden gespeeld. De IOS-procedure kan hier bij wijlen vertragend werken.

De beperking van de intresten en het schadebeding tot maximaal 10 % bij de IOS-procedure leidt eveneens tot een geldelijk verlies.

Ook het feit dat bij de IOS-procedure geen rechtsplegingsvergoeding wordt toegekend alsook dat geen gerechtelijke intrest begint te lopen is een niet te onderschatten pecuniair nadeel ten aanzien van de gewone incasso procedure.

Het Hof van Cassatie heeft deze duidelijke nadelen mee opgenomen in haar motivering van haar arrest.

Een incasso via de gewone rechtbanken is wel degelijk mogelijk en werd om voormelde redenen niet bestraft door het Hof van Cassatie.

Het gebruik van de gewone procedure geeft geen aanleiding tot nutteloze kosten, maakt geen fout uit en wordt niet bestempeld als procesmisbruik.

Het stemt ons vrolijk dat het Hof van Cassatie in haar arrest van 12 oktober 2017 deze incasso visie van Talo Advocaten bijtreedt.

Bij Talo Advocaten beschikken we over een team dat gespecialiseerd is in:

Uw juridische partner

We zijn graag uw informele juridische vertrouwenspersoon én uw vasthoudende, zakelijke raadsman voor de rechtbank.

U kunt bij ons terecht voor advies, bijstand en verdediging in al uw juridische kwesties. Hieronder vindt u een greep uit onze specialisaties. Vindt u het juridische domein van uw vraag niet terug? Aarzel dan niet om met ons contact te nemen. Wij helpen u graag verder of geven verduidelijking.

 

Trots lid van LINET Lawyers International Team

 
Top