Talo Advocaten — Amerikalei 79, 2000 Antwerpen — 03/612 57 60info@taloadvocaten.be     NL - FR - EN

Persoonlijke borgstelling daags voor failissement door Rechtbank ongeldig verklaard

Gepubliceerd op 13/11/2013

Getroffen door de crisis zag een onderneemster zich geconfronteerd met een daling van de omzet van haar vennootschap.

Ook een studie van de cijfers toonde aan dat de vennootschap niet meer gered kon worden.

In het kader van de afwikkeling van de faling en met het oog op het neerleggen van de boeken werd de onderneemster in kwestie gevraagd om een laatste keer een afspraak te maken bij de accountant om alles af te sluiten en te ondertekenen.

Tussen de papieren had de accountant in kwestie een schulderkenning opgenomen waarbij zij – persoonlijk (lees: niet de vennootschap) –  diende in te staan voor ALLE openstaande en achterstallige facturen aan de accountant. De onderneemster was zich niet bewust van het feit dat een schulderkenning werd getekend!

De rechtbank vatte de feiten als volgt samen:

Mevrouw X was zaakvoerder van de BVBA X die failliet werd verklaard bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen op x juni 20xx. De BVBA Accountant verzorgde de boekhouding van de BVBA X en van mevrouw X.

Op 31 oktober 2010 overhandigde “de accountant” aan mevrouw x een rekeningoverzicht afgesloten op die datum met een slotsaldo van xxxxx EUR. Op diezelfde datum ondertekende mevrouw x dubbel volgende verklaring, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden “gelezen en goedgekeurd”:

Ondergetekende X erkent zowel uit hoofde van haar functie als zaakvoerder van de BVBA x als uit persoonlijke naam schuldig te zijn aan de BVBA X de som van xxxxx EUR voor geleverde prestaties tot en met het 3de kwartaal van 201x”

Na de faling en na het verlies van een levenswerk (15j!) ontvangt de onderneemster een dagvaarding van de accountant om persoonlijk tot betaling over te gaan van de nog openstaande schulden aan de vennootschap.

De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen is de accountant gelukkig niet gevolgd waarbij zij oordeelde dat de eis van de accountant diende afgewezen te worden ingevolge het het niet naleven van de juiste vormvoorwaarden in het kader van een schulderkenning:

Een schulderkenning is een eenzijdige verbintenis tot betaling waarop artikel 1326 van het burgerlijk wetboek van toepassing is. Dit betekent dat de akte voluit door de schuldenaar eigenhandig moet geschreven zijn, minstens moet de geldsom door hem eigenhandig en in volle letters geschreven zijn voorafgegaan door een formule als “goed voor” of “aanvaard voor”.

Lezing van de schulderkenning leert dat de door mevrouw X verschuldigde som nergens voluit in letters vermeld staat. Hierdoor voldoet het niet aan de vereisten van artikel 1326 van het burgerlijk wetboek. Hoogstens kan het worden beschouwd als een begin van bewijs door geschrift. De BVBA Accountant legt geen andere stukken neer die dit begin van bewijs kunnen aanvullen.

De eis vanwege de BVBA Accountant werd terecht ongegrond verklaard.

Meer info?

Indien u hieromtrent meer vragen zou hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Talo Advocaten.

Bij Talo Advocaten beschikken we over een team dat gespecialiseerd is in:

Uw juridische partner

We zijn graag uw informele juridische vertrouwenspersoon én uw vasthoudende, zakelijke raadsman voor de rechtbank.

U kunt bij ons terecht voor advies, bijstand en verdediging in al uw juridische kwesties. Hieronder vindt u een greep uit onze specialisaties. Vindt u het juridische domein van uw vraag niet terug? Aarzel dan niet om met ons contact te nemen. Wij helpen u graag verder of geven verduidelijking.

 

Trots lid van LINET Lawyers International Team

 
Top