Talo Advocaten — Amerikalei 79, 2000 Antwerpen — 03/612 57 60info@taloadvocaten.be     NL - FR - EN

Onze 6 tips voor het kopen van of investeren in vastgoed

Gepubliceerd op 10/12/2020

Je hebt de beslissing genomen om vastgoed te kopen of om erin te investeren. De baksteen in uw maag heeft zich gemanifesteerd. Goed zo!

Onze rechtspraktijk in het vastgoedrecht leert ons dat er tussen die droom en daad wel wat praktische en dan vooral juridische bezwaren staan. In de advocatenpraktijk zien we de excessen (en de processen) en deze kosten handenvol geld…

De 6 punten hieronder zijn de gemene delers en moeten je ABC worden bij de zoektocht naar een onroerend goed.

1. DE MAKELAAR IS NIET JE VRIEND

De makelaar is absoluut niet de vriend/vertrouweling van de koper van het vastgoed. Hij begeleidt de verkoop (meestal formalistisch en om de koop te sluiten) maar zal de koper uiteraard niet wijzen op de mogelijke aanwezige gebreken.

Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt blijft hier de leuze…

Leuk dat de makelaar je wijst op de nabijheid van parken, supermarkten en pannekoekenhuisjes maar weet dat voor de spreekwoordelijke lijken uit de kast de makelaar niet uw vastgoed superheld is.
Onlangs nog werd onze cliënte geconfronteerd met een woning waarbij allerlei gebreken met kunstgrepen werden gemaskeerd door de aannemer/verkoper. Hoewel we met zekerheid wisten dat de makelaar hiervan op de hoogte moest zijn, was het bewijs te mager om de makelaar mee in deze zaak te betrekken.

De verkoop werd daarentegen wel vernietigd op basis van bedrog in hoofde van de aannemer/verkoper.

2. BEVRAAG EEN TECHNISCH EXPERT/ARCHITECT

Het gaat toch om de investering van je leven…?! Vraag een deskundige/architect/schatter een rondgang te doen in het pand. Een uitgebreid verslag met “uitgebreide” kosten hoeft hier zeker niet maar een deskundig oog voor the investment of a lifetime is gewoon nodig!

Koude bruggen, vochtschade, dak… Onze expert kan dit bekijken en ook moeten we toegeven dat meestal onze kennis hier beperkt is.

Schoenmaker blijf bij je leest en laat je hier op bouwtechnisch gebied absoluut bijstaan.

3. BETREK DE NOTARIS

Pssst…. de notaris is een ambtenaar en is gewoon verplicht jou te helpen. Deze brave man rekent erop dat de akte bij hem verleden wordt, waarop vervolgens zijn inspanningen lonen en hij zijn ereloon ontvangt.

Betrek hem van het allereerste moment en weet dat heel deze voorafgaande fase zonder geldelijk inspanningen van jou zijde kan plaatsvinden.

4. VOORSCHOT STORTEN NAAR NOTARIS

Stort je voorschot NIET in handen van de makelaar noch in handen van de verkopende partij! De notaris is en blijft hier het aanspreekpunt.

Om even een exces te duiden:

De makelaar in kwestie had een voorschot ontvangen op zijn privé rekening. De verkoop gaat mis waarop de koper – uiteraard – zijn geld terugvraagt.

Een proces (en acht maanden later) bekomen we een vonnis en wordt er gelukkig succesvol uitgevoerd op het vermogen van de makelaar. Gelukkig dat meteen werk werd gemaakt van de recuperatie van de gelden want kort nadien gaat de makelaar failliet!

Weet dat als je stort op de rekening van de makelaar en deze vervolgens failliet gaat, je meestal achter het net vist – in short : STORT NIET OP DE REKENING VAN DE MAKELAAR!

5. LEES GOED NA EN NOTEER ALLE NUTTIGE DATA

Notarissen zijn druk bezet en er zijn een aantal momenten – vooral dan in een wederzijdse aankoop verkoopbeloften – waarin je moet reageren. Nalaten om te reageren kan een dramatisch gevolg hebben voor je aankoop.

Nalaten om de optie te lichten, nalaten om tijdig de lening aan te vragen waardoor de opschortende voorwaarde vervalt etc. Zelfs al is het dossier al in handen van de notaris dan nog moet je de vooropgestelde data goed in het oog houden.

6. JE MOET HET EENS ZIJN OVER ALLE ASPECTEN VAN DE VERKOOP

Naast de prijs en het voorwerp is ook de datum waarop de akte zou verleden worden en de eigendom van het vastgoed definitief overgaat, één van de meest cruciale elementen in de koop-verkoop van vastgoed.

Indien één van de partijen te kennen geeft dat één en ander van belang is moet dit ook “uitonderhandeld” worden vooraleer er sprake kan zijn van een definitief akkoord!

Ook dit element is dus cruciaal om tot de definitieve aankoop te kunnen besluiten. De rechtbank van eerste Aanleg te Antwerpen formuleerde het in haar vonnis dd. 27 oktober 2020

Indien substantiële voorwaarden, die in de contractuele sfeer zijn binnengedrongen en waarvan minstens één partij heeft aangegeven dat ze voor hem/haar van doorslaggevend belang zijn, nog verder dienen onderhandeld te worden en hun weerslag dienen te krijgen in een te ondertekenen overeenkomst, is geen sprake van een definitieve koop/verkoop.

Hopelijk kunnen we met deze tips verhinderen dat er conflicten ontstaan met de verkopers. Uw vastgoed moet uw droom blijven en dankzij onze 6 tips kan dit niet omslaan in een nachtmerrie.

Meer weten?
Wij zijn er voor u.

Bij Talo Advocaten beschikken we over een team dat gespecialiseerd is in:

Uw juridische partner

We zijn graag uw informele juridische vertrouwenspersoon én uw vasthoudende, zakelijke raadsman voor de rechtbank.

U kunt bij ons terecht voor advies, bijstand en verdediging in al uw juridische kwesties. Hieronder vindt u een greep uit onze specialisaties. Vindt u het juridische domein van uw vraag niet terug? Aarzel dan niet om met ons contact te nemen. Wij helpen u graag verder of geven verduidelijking.

 

Trots lid van LINET Lawyers International Team

 
Top