Talo Advocaten — Amerikalei 79, 2000 Antwerpen — 03/612 57 60info@taloadvocaten.be     NL - FR - EN

Vereenvoudigde invordering van niet-betwiste schuldvorderingen

Gepubliceerd op 24/07/2017

Een snellere manier om onbetaalde facturen te innen: schuld innen bij wanbetaler zonder proces

Iedereen voorkomt het liefst een rechtszaak om een onbetaalde factuur te innen. Eén van de recente Potpourri-hervormingen van justitie maakt het voortaan onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een tegoed rechtstreeks via een deurwaarder te innen. Ook kmo’s die met wanbetalers te kampen hebben, verwelkomen deze vereenvoudiging met open armen. We lichten toe waaraan u specifieke aandacht moet besteden.

Sinds kort kan worden gebruikgemaakt van de zogenaamde procedure tot invordering van niet-betwiste schuldvorderingen in de zin van artikel 1394/20 et seq. Ger.w. Deze nieuwe procedure laat toe om op een vereenvoudigde manier een uitvoerbare titel te verkrijgen, zonder dat hiervoor eerst dagvaarding moeten worden betekend en een vonnis moet worden uitgesproken. Dat scheelt heel wat hoofdbrekens en kosten.

Hoe verloopt de procedure tot invordering van niet-betwiste schuldvorderingen?

De procedure begint in alle gevallen door:

 • Een ingebrekestelling door de deurwaarder:
  De deurwaarder maakt een ingebrekestelling over aan de schuldenaar, die één maand heeft om hierop te antwoorden of de vordering te betalen.

Er kunnen zich vervolgens drie situaties voordoen:

 • De tegenpartij betwist de vordering niet (of niet tijdig):
  Als de tegenpartij niet tijdig op deze ingebrekestelling reageert, zal de deurwaarder een PV van niet-betwisting opstellen en dit door een magistraat uitvoerbaar laten verklaren.
  Dit verleent de vordering een uitvoerbare titel waardoor de deurwaarder de vordering verder zal uitvoeren.
 • De tegenpartij betwist de vordering binnen de wettelijke termijn:
  Als de tegenpartij wel tijdig reageert en de vordering gemotiveerd betwist, zal de deurwaarder de procedure stopzetten en zal de klassieke procedure gevolgd moeten worden. Dat betekent dat een dagvaarding betekend moet worden om een uitvoerbaar vonnis te verkrijgen .
 • De schuldenaar aanvaardt de schuld en vraagt een afbetaling:
  Tot slot is het mogelijk dat de schuldenaar de vordering niet betwist, maar een afbetalingsplan vraagt. In dit geval zal de deurwaarder verder opvolgen of de tegenpartij de afbetalingen nakomt. Is dat niet het geval dan hervat de gerechtsdeurwaarder de invorderingsprocedure.

Een goed dossier

Vooraf dient nagekeken te worden of de schuldvordering  onbetwist en niet verjaard is. Het dossier kan dan overgemaakt worden aan de gerechtsdeurwaarder. Met een goed dossier is de kans groot dat uw schuldenaar verdere kosten wil vermijden en de ingebrekestelling niet betwist. De volgende documenten dienen bij de opdracht te worden overgemaakt:

 • de facturen;
 • de ingebrekestellingen;
 • de algemene voorwaarden;
 • eventuele andere nuttige documenten.

Meer info?

Indien u hieromtrent meer vragen zou hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Talo Advocaten.

Bij Talo Advocaten beschikken we over een team dat gespecialiseerd is in:

Uw juridische partner

We zijn graag uw informele juridische vertrouwenspersoon én uw vasthoudende, zakelijke raadsman voor de rechtbank.

U kunt bij ons terecht voor advies, bijstand en verdediging in al uw juridische kwesties. Hieronder vindt u een greep uit onze specialisaties. Vindt u het juridische domein van uw vraag niet terug? Aarzel dan niet om met ons contact te nemen. Wij helpen u graag verder of geven verduidelijking.

 

Trots lid van LINET Lawyers International Team

 
Top