Talo Advocaten — Amerikalei 79, 2000 Antwerpen — 03/612 57 60info@taloadvocaten.be

Category Archives: Publicaties

Nieuwe IOS incasso-procedure moet niet (altijd) gevolgd worden

U wil zo snel mogelijk betaling bekomen van uw openstaande factuur en dit liefst zonder zelf al te veel kosten te moeten maken? De wetgever heeft hiervoor een nieuwe incasso-procedure ontwikkeld d.i. de zogenaamde IOS-procedure. Na ingebrekestelling wordt er (bij … Continue reading

Posted in Publicaties | Leave a comment

Vereenvoudigde invordering van niet-betwiste schuldvorderingen

Een snellere manier om onbetaalde facturen te innen: schuld innen bij wanbetaler zonder proces Iedereen voorkomt het liefst een rechtszaak om een onbetaalde factuur te innen. Eén van de recente Potpourri-hervormingen van justitie maakt het voortaan onder bepaalde voorwaarden mogelijk … Continue reading

Posted in Publicaties | Tagged , , , | Leave a comment

De alarmbelprocedure voor bestuurders en schuldeisers

Zaakvoerders en bestuurders die financieel zelfs maar tijdelijk in moeilijke papieren zitten, kijken vaak over de zogeheten alarmbelprocedure heen. Begrijpelijk, maar het niet naleven van deze procedure conform het Wetboek van Vennootschappen kan verstrekkende gevolgen hebben. Wat houdt de alarmbelprocedure … Continue reading

Posted in Publicaties | Leave a comment

Rechter wijst banken terecht: pre-contractuele fout bij het aanbieden van bermuda renteswap

First things first: wat is een bermuda swap precies? Bermuda swaps zijn een typisch product van een economie waar de groei stilvalt. Daarin hebben zelfs succesvolle kmo’s het moeilijk om hun bank te overtuigen om langlopende kredieten aan te gaan. … Continue reading

Posted in Publicaties | Leave a comment

Inning van facturen onmogelijk bij foutieve inschrijving in KBO

Het wetboek economisch recht is al enige tijd in voege en bij rechtspractici leefde de vraag hoe de rechters zouden omgaan met de diverse onontvankelijkheden zoals deze verwerkt werden in de nieuwe wetgeving. De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling … Continue reading

Posted in Publicaties | Reacties uit op Inning van facturen onmogelijk bij foutieve inschrijving in KBO

Architect kan in solidum aansprakelijkheid niet contractueel uitsluiten

Bij het sluiten van een overeenkomst dient men steeds waakzaam te blijven als het aankomt op de zogenaamde ‘exoneratiebedingen’. Een exoneratiebeding wordt in het merendeel van de overeenkomsten opgenomen, of kan doorgaans in de algemene voorwaarden van uw contractspartij teruggevonden … Continue reading

Posted in Publicaties | Reacties uit op Architect kan in solidum aansprakelijkheid niet contractueel uitsluiten

Koop-verkoopovereenkomst is niet altijd bindend

Ondertekening overeenkomst tot overdracht van een onroerend goed is niet altijd bindend! Het ontbreken van een stedenbouwkundig uittreksel dan wel van een bodemattest bij het ondertekenen van de wederzijdse aankoop- verkoopbelofte dan wel een compromis kan – op vordering van … Continue reading

Posted in Publicaties | Leave a comment

Onbewoonbaarverklaring geen vrijgeleide voor huurder

Een huurwoning werd onbewoonbaar verklaard nu het niet zou hebben voldaan aan de elementaire vereisten van gezondheid en veiligheid conform de Woninghuurwet en de Vlaamse Wooncode. De huurder vorderde de nietigheid van de huurovereenkomst, de terugbetaling van alle huurgelden en … Continue reading

Posted in Publicaties | Leave a comment

Handelshuur: Voertuigen zijn ook stofferende huisraad

In tijden van crisis is de nauwe opvolging van huurders geen overbodige luxe. In geval van faling zal de huurwaarborg vaak onvoldoende blijken om de reeds opgelopen achterstallen te dekken. Als stok achter de deur beschikt de verhuurder van een … Continue reading

Posted in Publicaties | Leave a comment

Geen laattijdige aangifte faillissement: zaakvoerder/bestuurder correctioneel vrijgesproken

De zaakvoerder van een vennootschap in faling werd vervolgd voor de correctionele rechtbank te Dendermonde en dit voor het laattijdig aangifte te hebben gedaan van faillissement ttz. dus na datum van staking van betaling. De gevolgen voor een dergelijke veroordeling … Continue reading

Posted in Publicaties | Tagged , , , | Leave a comment
Top